Wydrukuj tę stronę

Kredyt dla obcokrajowców

Rosnąca popularność rodzinnego rynku nieruchomości spowodowała zainteresowanie Polską wielu obcokrajowców.

Jeśli jesteś zainteresowany kredytem dla obcokrajowców wypełnij formularz.

kredyt dla obcokrajowców

Są to ludzie, który mieszkają i żyją w Polsce jak również osoby, które tylko ze zdjęć i internetu znają nasz kraj. Banki dostrzegając nowego klienta dla swoich produktów hipotecznych posiadają w swojej ofercie kredyty dla obcokrajowców.

Przyjrzyjmy się im trochę bliżej i zastanówmy się jakie są podstawowe różnice tych kredytów w stosunku do standardowych kredytów hipotecznych.

 

Minimalny 20% wkład własny kredytobiorcy ...

 

Zakładając, że obcokrajowiec jest osobą, która nie ma stałych związków z Polską( np. jedno ze współmałżonków ma obywatelstwo polskie), wymagany jest wkład własny na poziomie min. 20%.  Niestety w chwili obecnej nie ma możliwości ubezpieczenia się od tego niskiego wkładu własnego. 

 

Wyższe oprocentowanie i opłaty wstępne...

 

Kredyty dla obcokrajowców charakteryzują się średnio 2-4% marża kredytu, dla porównania w większości banków dla standardowych kredytów hipotecznych marża banku kształtuje się średnio na poziomie ok. 1,5%.

 

Krótszy okres kredytowania.

 

Obecnie na rynku tylko nieliczne banki oferują kredyty dla obcokrajowców na okres 30lat. Często okres kredytowania jest skrócony do 25 lub nawet do 15lat. Zakładając, że osoby kupujące nieruchomości w Polsce planują średnio w okresie 5-10 następnych lat sprzedać nieruchomość - ograniczenie to nie stanowi przeszkody dla przyszłych kredytobiorców.

 

Potrzebny adres kontaktowy w Polsce lub posiadanie przedstawiciela/pełnomicnika kredytobiorcy w naszym kraju.

 

Banki często jako jedno z głównych wymagań do udzielenia kredytu, nakazują wskazanie adresu w Polsce pod którym przebywa kredytobiorca lub osoba reprezentująca kredytobiorcę. Jeśli obcokrajowiec nie ma takiej osoby w naszym kraju wówczas potrzebne jest ustanowienie pełnomicnka  na podstawie aktu notarialnego. 

 

Minimalne wymagania odnośnie dokumentów, liberalne liczenie zdolności kredytowej.

 

Wyższa cena kredytu hipotecznego dla obcokrajowców jest wynikiem liberalnych zasad liczenia zdolności kredytowej. Często obcokrajowcy szczególnie z państw UE, są proszeni jedynie o wyciągi z rachunków bankowych i przyniesienie zaświadczenia od pracodawcy o zatrudnieniu. W przeciwieństwie do obywateli polskich nie rozpatruje się zobowiązań w kraju ojczystym obcokrajowca a jedynie koncentruje się na wielkości jego dochodów. Przy badaniu wiarygodności klienta, bank nie bada też historii kredytowej klienta.

 

Reasumując kredyty dla obcokrajowców cieszę się dużą popularnością(mimo lekko wyzszej ceny) ze strony osób zamierzających kupić nieruchomość w Polsce. Najczęściej są to obcokrajowcy, którzy posiadają dość duże doświadczenie w kupowaniu tego typu nieruchomości. Wśród krajów o największym zainteresowaniu rynkiem w Polsce prym wiodą: Anglia, Niemcy, Belgia, Holandia i Szwajcaria.